Privacyverklaring


Verwerkingsverantwoordelijke

Twin Engine
Stationsplein 30
6881WC Velp
+31 (0) 633823568
info@twinengine.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt


Twin Engine kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Twin Engine en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een inschrijfformulier op de website aan Twin Engine verstrekt.

Twin Engine kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Waarom Twin Engine gegevens nodig heeft


Twin Engine verwerkt uw persoonsgegevens voor het behandelen van vragen die u via het contact formulier stelt of aanvragen die u via het inschrijfformulier doet. Dit is noodzakelijk om contact met u op te nemen en u te informeren.

Hoelang Twin Engine gegevens bewaart


Twin Engine bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen


Twin Engine verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit wettelijk verplicht is.

Cookies


Op de website worden functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Daarnaast worden ook analytische cookies gebruikt om het verkeer op de website te analyseren. Uw privacy blijft hierbij gewaarborgd.

Rechten en plichten


Inzage, rectificatie en/of verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw gegevens. Ook kan een aanvraag worden gedaan voor de beperking van betreffende verwerkingen. Voor al deze aspecten zal contact moeten worden opgenomen met Twin Engine.

Intrekken van toestemming

U heeft ten allen tijden het recht om uw toestemming in te trekken. Hiervoor zal contact moeten worden opgenomen met Twin Engine om uw gegevens te laten verwijderen.

Recht op het maken van bezwaar

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking. Ook kunt u te allen tijden een klacht indienen bij Twin Engine of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens verstrekking

Om u van de door u gevraagde informatie te voorzien bent u verplicht de gegevens waarom gevraagd wordt naar behoren in te vullen.

Cookie declaratie